73.214regisztrált tag
Nyereményjáték szabályzatVissza

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a FitVideo Kft  által üzemeltetett valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a FitVideo Kft. 1143 Budapest, Szobránc utca 2/b. ½.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki betöltötte a 13. életévét, regisztrált tagja a FitVideo.hu oldalnak, vagy tagja a FitVideo.hu Facebook-os rajongói oldalának, a https://www.facebook.com/FitVideo oldalnak (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 

  • a FitVideo Kft tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
    egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

2. A játék leírása

 

A Játékokra a FitVideo.hu jellemzően létrehoz a weboldalon egy Nyereményjáték menüpontot, vagy egy külön landing page-et, amin a játékot szervezi. Illetve szervezhet játékot a Facebook oldalán is. Az adott Játék leírásai ezeken az oldalakon, az általános Nyereményjáték szabályzat pedig a "Nyereményjáték szabályzat" menü alatt tekinthető meg. Ha a Játékhoz regisztráció, jelentkezés szükséges, akkor azt az adott oldalon a FitVideo.hu kommunikálja, és link segítségével a résztvevőt oda navigálja, ahol ezek elvégezhetőek. A megfejtések elküldésének módját, az adott játékra vonatkozó leírás egyértelműen meghatározza

 

3. A Játék időtartama

 

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4. Jelentkezés a Játékra

 

A Játékra jelentkezni

 

- valamennyi, az adott Játékkal kapcsolatban leírt feltétel teljesítésével, például a feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, a Facebook-on történő szabályos aktivitással

 

- valamit az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez, a játék kiírásától függően szükséges lehet a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről, vagy Facebook fiókból érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről, egy Facebook fiókkal legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről, vagy Facebook fiókkról játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, azt kizárjuk az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó játékos érdekében.

 

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a kiírásban szereplő összes pályázati feltételt teljesíti, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.

 

A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta 
a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 

5. Nyeremény

 

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák, ami általában 1 darab a megnevezett nyereményből, kivéve, ha leírás másként nem rendelkezik.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

 

A FitVideo Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

6. Sorsolás

 

Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között, más esetben a pályázati anyagot beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a FitVideo Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

 

7. Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket minden esetben e-mailen, és/vagy a Facebook üzenetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon, illetve a Facebook-on közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az info@fitvideo.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, e-mail címe megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 

8. A nyeremények kézbesítése

 

A FitVideo Kft. a nyereményei jellemzően online szolgáltatások, ezért elektronikusan kézbesíti, amiről e-mail-ben, vagy Facebook üzenet formájában tájékoztatja a játékost.

 

A nyereménytárgyak esetén, a FitVideo Kft. kézbesíti, vagy kézbesítteti azt a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A FitVideo Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.


(Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a FitVideo Kft-nél tehető meg.

 

Belépőnyeremények: Kérjük, hogy rendezvényjegy vagy bármely, időponthoz kötött nyereményt kínáló Játékunknál különös figyelemmel játsszanak olvasóink, mert számukra más időpontban nem tudnak a felajánló intézmények belépőjegyet biztosítani.

 

Ha a belépőnyeremények nem kerülnek postázásra, a belépőjegyek az adott rendezvényen vehetők át a rendezvény kezdése előtt, vagy a nyeremény tárgyát képező szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybe vehető a felajánló intézmények rendelkezésére bocsátott nyertesi lista alapján, a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a FitVideo Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

9. Adatkezelés

 

Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

- megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a FitVideo Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a FitVideo Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

 

- tárgynyeremény esetén, a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a FitVideo Kft. átadhatja a Játékban megjelölt szállító cégnek.

 

nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a FitVideo Kft. székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

 

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a FitVideo Kft. termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére. Azonban, ha adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a FitVideo Kft-től, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

 

A FitVideo Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

10. Felelősség kizárás

 

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a FitVideo Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a FitVideo Kft-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 

11. Facebook játékok esetén

 

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

 

A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely a https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon megtalálható.

 

12. Egyéb

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a FitVideo Kft. weboldalán, Facebook oldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Csatlakozz most és kezdd el!

Regisztrálj itt!

Használd bármilyen eszközön

otthon, útközben, nyaraláskor, munkaszünetben... eddz amikor és ahogyan szeretnél